DFClinic är en modern klinik i centrala Skövde i Skaraborg som utför estetiska (kosmetiska) och neurologiska behandlingar.

Neurologi

Nervsystemet är ett biologiskt signalsystem som koordinerar funktionerna i en människokropp eller djurkropp med hjälp av elektrokemiska impulser.

Neurologi är en gren av medicinen som behandlar sjukdomar i nervsystemet. En specialistläkare i området kallas för neurolog och är utbildad för att diagnostisera, behandla och hantera patienter med neurologiska sjukdomar.

Neurologiska sjukdomar är sjukdomar som drabbar centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärgen), perifera nervsystemet (perifera nerver inklusive kranialnerver), eller autonoma nervsystemet (delar som är lokaliserade både i centrala- och perifera nervsystemet). Neurologer diagnostiserar och behandlar även vissa muskulära sjukdomar.

På kliniken tjänstgör en neurolog med flerårig klinisk erfarenhet.

Vad är Botox?

Botox (Botulinumtoxin A) är ett valbeprövat läkemedel som har används i decennier inom neurologi och ögonsjukdomar för behandling av sjukliga muskelspasmer i ansiktet, nacken eller extremiteter och även mot skelning och onaturliga svettningar. Under senare år har det börjat användas mot huvudvärk (migrän och ffa spänningshuvudvärk). Botulinumtoxinet A tillverkas av olika företag och marknadsförs under olika namn. På kliniken används mest:

  • Botox/Vistabel (för mer information klicka här)
  • Xeomin (för mer information klicka här)

Läkemedel tillverkas av bakterier i laboratorium under noggrann kontroll. Botulinumtoxinet A blockerar impuls från nerv till muskel och minskar/eliminerar på så vis muskelns förmåga till kontraktion (sammandragningar) och därigenom muskeln slappnar av.

Vad som kan behandlas med Botox

På kliniken behandlas flera olika tillstånd bl.a.

  • Olika type av Dystonier (ofrivilliga ihållande muskelsammandragningar som leder till vridande upprepade rörelser eller onormal kroppshållning).
  • Spastisiteter (onormalt förhöjd muskeltonus till följd av skada i centrala nervsystemet (CNS) tex efter stroke).
  • Vissa smärt tillstånd som t.ex. migrän, spänningshuvudvärk eller muskelspänningar.
  • Svettningar, läs mer om behandlingen här.

Frågor och svar om behandlingar med Botox

Hur säkert är behandlingen?

Läkemedel innehållande Botulinumtoxin A används sedan 90-talet för behandling av sjukdomar som orsakats av skador i centrala nervsystemet (CNS) tex efter stroke. Det är väl beprövat och godkänt läkemedel. Det görs flera millioner behandlingar per år värden över med det.

Finns det några biverkningar?

Biverkningarna vid behandlingen med Botulinumtoxin A är ovanliga och övergående.

Hur länge sitter effekten i?

Ca 3 månader.

Blir musklerna förlamade?

Nej. Behandlingen leder till minskade aktivitet i behandlade muskler och härmed till minskade samman- dragningar eller spänningar.

Hur går behandlingen till?

Efter jag får remiss från din läkare, sjukgymnast eller självremiss från Dig bokar vi tid för bedömningen och information. Om indikation för behandlingen föreligger får Du en ny tid och recept. Du köper läkemedlet själv på apoteket till nästa besök (allmänna regler för högkostnadsskydd 1800:-/år gäller).

Hur lång tid brukar behandlingen ta?

Det varierar och brukar ta ca 20-40 min beroende på antal behandlade muskler samt patientens förflyttningsförmåga. I besöket ingår utvärdering av föregående behandling, ny bedömning, recept utskrivning och prel. bokning av nästa besök.

Vad kostar besöket?

V.g. och se pristlistan.

Kommer mitt frikort att gälla?

Nej. Kliniken fungerar i helt privat regi.